Home » THƯỞNG ĐĂNG KÝ – 100% CẬP NHẬT NGAY TẠI TRÒ CHƠI!

THƯỞNG ĐĂNG KÝ – 100% CẬP NHẬT NGAY TẠI TRÒ CHƠI!

1. Chương trình khuyến mãi bắt đầu từ ngày 01/11/2023 (00:00 GMT+8) – 30/11/2023 (23:59 GMT+8).

Chương trình khuyến mãi này áp dụng cho 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Trò Chơi trước đó.

2. Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng cập nhật ngay khi gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào tài khoản Trò Chơi lên đến 2,000,000 VND.

3. Để nhận thưởng, thành viên gửi tiền/chuyển khoản lần đầu vào ví tiền Trò Chơi, nhấn chọn “”[Trò Chơi Fun88] Gửi tối thiểu 200K, Nhận 100% Thưởng Cập Nhật Ngay, lên đến 2 TRIỆU!””. Tiền thưởng nạp lại cập nhật ngay tại Trò Chơi sẽ được cập nhật ngay khi tiền gửi/chuyển khoản được xác nhận thành công. Tài khoản Trò Chơi sẽ bị khóa lại (không thể chuyển khoản đến tài khoản khác hoặc rút tiền) cho đến khi đáp ứng được doanh thu 20 lần theo yêu cầu.

Ví dụ:

Tiền gửi = VND 1,000,000

Tiền thưởng = 100% x VND 1,000,000 = VND 1,000,000

Doanh thu yêu cầu = (VND 1,000,000 + VND 1,000,000) x 20= VND 40,000,000

4. Tiền gửi tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 đồng.

5. Tiền gửi tối đa để đăng ký khuyến mãi này là 2,000,000 đồng.

6. Trường hợp thành viên hoàn thành doanh thu yêu cầu hoặc số dư tại tài khoản Trò Chơi thấp hơn hoặc bằng 1,000 VNĐ, thành viên chỉ cần gửi tiền/chuyển khoản để mở khóa tài khoản.

7. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải được trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi rút ra.

8. Trường hợp thành viên muốn đăng ký thưởng SOS, tất cả các phần thưởng Đăng Ký và thưởng Nạp lại đã đăng ký nhưng chưa hoàn thành doanh thu tại tài khoản Trò Chơi bao gồm các trạng thái “đang chờ”, “đang trong quá trình hoàn thành doanh thu” và “chờ nhận thưởng” sẽ bị hủy. Tiền thưởng mà thành viên đã hoàn thành doanh thu ở trạng thái đã được cập nhật sẽ không bị hủy.

9. Doanh thu tại Table Games, Card Games, PT và Trò Chơi Câu Cá không được áp dụng cho khuyến mãi này.

10. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Posts